Информация за гл. ас. д-р Недялко Вълканов


Завършено образование: Икономически университет – Варна, магистър по „Банково дело” - 2006 г.

Доктор по икономика - 2012 г.

Специализации: Лятно училище по съвременно банкиране (2004 г.); Обучение Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing , организирано от United States Agency for International Development (2007 г.); Сертифициран Експерт проверител на измами, CEFE (2017 г.).

Научни интереси: Финансово регулиране, Нормативно съответствие (Compliance), Превенция на финансови измами и изпиране на пари.




Кабинет: 521
Телефон: 0882 164 528
Email: n.valkanov@finance-varna.com
Приемни часове:
вторник 14:00-16:00
сряда 13:15-15:15


Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Недялко Вълканов
Публикации на гл. ас. д-р Недялко Вълканов



Към лекторите