Учебен процес - бакалавър

график на учебния процес в специалност “Финанси” - редовно обучение
график на учебния процес в специалност “Финанси” - задочно обучение

Редовно

Задочно

Зимен семестър

учебни занятия

септември - декември

септември

изпитна сесия

януари

януари

Летен семестър

учебни занятия

февруари - май

февруари

изпитна сесия

юни

юни

Дипломиране

юни, септември, януари

юни, септември, януари
Назад