Кандидатстудентски прием за 2017/2018 учебна година

През 2016 г. се навършиха 80 години от създаването на катедра „Финансова наука” при Икономически университет – Варна, чийто следовник е катедра „Финанси” - една от водещите научни и образователни колегии на първото висше икономическо училище в България.

Катедрата администрира обучението на бакалаври в една от най-търсените специалности „Финанси” (редовна и дистанционна форма), а от учебната 2016/2017 г. – и в специалност „Застраховане и осигуряване (редовна форма).

Катедра „Финанси” осъществява обучение на магистри в редовна и задочна форма по три специалности: „Банков мениджмънт”, „Корпоративни финанси” и  „Публични финанси”. От 2017/2018 учебна година в дистанционна форма на обучение се предлага и магистърската програма "Финанси и иновации".

Подробна информация за кандидатстудентския прием и условията за кандидатстване може да откриете на интернет страницата на ИУ-Варна:
за специалности в ОКС "бакалавър" ||
за специалности в ОКС "магистър"

презентация "Магистърски прием 2017/18"Назад