Защита на личните данни

Сайтът www.finance-varna.com не изисква от своите потребители да предоставят информация, представляваща лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679).Назад