График за изпити на студентите, завръщащи се от бригада (учебно-тренировъчна практика) в чужбина

Преподавател

Дата

Час

Зала

Проф. д-р Ст. Вачков

11.10.2017

15:00

1-301

Доц. д-р Д. Петров

09.10.2017

13:30

1-56

Доц. д-р Й. Йорданов

10.10.2017

11:00

Н-209

Доц. д-р Ст. Киров

12.10.2017

14:00

1-55

Доц. д-р Хр. Благойчева

06.10.2017

13:30

1-301

Доц. д-р Св.Герчева

05.10.2017

13:30

2-131

Доц. д-р Л.Найденов

04.10.2017

10:15

2-315

Доц. д-р Ем. Спасова

05.10.2017

16:15

1-127 в

Доц. д-р Л. Георгиев

09.10.2017

9:15

1-50

Доц. д-р Д. Рафаилов

05.10.2017

16:15

1-127 в

Гл.ас. д-р Ал. Панчева

10.10.2017

13:30

2-315

Гл.ас. д-р Ат. Камеларов

11.10.2017

15:00

1-301

Гл.ас. д-р Н. Вълканов

09.10.2017

9:15

1-50
Върни се към новините