Защита на практическо обучение - ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Поправителната сесия за защита на практическо обучение на студентите от спец. „Финанси” ще се проведе на 12 октомври 2017 г. по следния график:

Групи

Дата

Час

Кабинет / Зала

4, 5 и 6 група (задочно обучение)

12.10.2017 г.

13:30 ч.

1-304

10, 11 и 12 група (редовно обучение)

12.10.2017 г.

09:00 ч.

1-521

13, 14 и 15 група (редовно обучение)

12.10.2017 г.

14:00 ч.

1-532

16, 17 и 18 група (редовно обучение)

12.10.2017 г.

08:30 ч.

1-306

Студентите трябва да носят студентска книжка, индивидуален писмен отчет и служебна бележка, удостоверяваща провеждането на практическото обучение.Върни се към новините