Примерни тестове за държавен изпит

Уважаеми студенти, следвайки своята иновационна политика, катедра "Финанси и кредит" предлага на вашето внимание обновен дизайн на своя сайт. Част от него е новият "Модул за електронно обучение", който съдържа примерни тестове за държавен изпит.

Примерен тест за ОКС "Бакалавър"

Примерни тестове за ОКС "Магистър"Върни се към новините